JOGI NYILATKOZAT

Tudomásul veszem, hogy személyem bárminemű részvétele a táborban lehetséges sérülésekkel járhat. Továbbá tudatában vagyok annak, hogy a táborral kapcsolatban, amelyen részt veszek, személyemet komoly sérülés, illetve egyéb komoly következmények veszélye fenyegetheti. Ezek lehetnek például:

 1. végtagok megrándulása, kificamodása,
 2. túlterhelődés,
 3. hő ártalmak miatt bekövetkező hő kimerülés, esetleg napszúrás, bőr leégése,
 4. eszközök használata során különböző sérülések lehetségesek, bőr pír, bőr hámrétegének kidörzsölődése, vízhólyagok, zúzódások, horzsolások
 5. rovarok és egyéb állatok csípése és harapása,
 6. mérgező növények érintése.

Továbbá tisztában vagyok a következő pontokkal:

 1. Annak ellenére, hogy a tábor alatt nem terveztünk extrém megterheléssel járó feladatokat, de esetenként előfordulhatnak sérülések ezért fontos, hogy minden táborozó önfegyelme magas szintű legyen, mivel így csökkenthető a baleset veszély. Komoly sérülés veszélye továbbra is fennállhat, s erről engem megfelelően tájékoztattak, és kifejezem beleegyezésemet a fentebb feltüntetett kockázatokba. Továbbá tudatában vagyok annak, hogy a táborban való részvételemmel összefüggésben komoly egészségkárosodás, veszélye nem fenyeget az egyes gyakorlatoknál. Ezen feladatok úgy lettek megtervezve, hogy figyelembe vettük az életkori és a fizikai terhelhetőség szabályait és ennek a teljes tudatában vagyok, és ezen kockázatok elfogadását e nyilatkozat aláírásával jelzem. A táborban adódó minden kockázatot elfogadom, ismerteket és ismeretleneket egyaránt, azokat is, amelyek a tábor szervezőinek hanyagsága következtében jöhetnek létre.
 2. Egyúttal nyilatkozom arról, hogy ha részvételem során észlelek szokatlan vagy biztos kockázatot/veszélyt, személyesen a lehető legjobban igyekezni fogok azért, hogy tovább ne folytassam a gyakorlatot és figyelmeztessem a szervezőket a gyakorlatok veszélyességének lehetséges kockázatára.
 3. Nyilatkozom arról, hogy 18 éves elmúltam, nincs súlyos betegségem, nem szenvedtem balesetet, továbbá nem szenvedek személyiségzavartól, vagy egyéb rendellenességtől, amelyek valamilyen módon korlátozhatják a táborban való részvételemet. Az aláírásommal megerősítem, hogy testileg alkalmasnak találom magam a táborban történő részvételre, illetve szellemileg friss vagyok a tábor ideje alatt rám váró feladatok, akadályok maradéktalan leküzdésére, kellően motivált vagyok a tábor és a saját korlátaim leküzdéséhez.
 4. A táborban való részvételem önkéntes. Megerősítem, hogy informálva lettem és tudatában vagyok a táborban való részvétellel járó esetleges veszélyekkel.
 5. Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy elsősegélyben részesítsenek és az orvosi ellátáshoz arra az esetre, ha sérülést szenvedek, vagy megsérülök a tábor ideje alatt.
 6. Tisztában vagyok azzal, hogy a szervezőknek jogukban áll elhalasztani, esetleg lemondani a tábort, illetve megváltoztatni a feltételeket az időjárás miatt, vagy egyéb olyan okból kifolyólag, amely nem áll befolyásuk alatt, vagy amely hatással lehet a résztvevők egészségére és biztonságára.
 7. Ezennel kifejezem hozzájárulásomat ahhoz, jóváhagyásomat adom arra, hogy korlátozás nélkül használják és az elérhető média segítségével terjesszék az eseményen készült valamennyi fényképet, videofelvételt, filmet, képet és hangfelvételt, mégpedig bármilyen ellenszolgáltatás vagy szerzői jogi követelés nélkül. Úgyszintén hozzájárulok ahhoz, hogy az alakom, illetve azok az adatok, amelyeket a tábor szervezőinek megadtam, megjelenjenek az MPE által működtetett internetes és írott sajtóban, és egyéb formátumban vagy egyéb médiumon (beleértve az elektronikus médiát), személyem felé bármilyen ellenszolgáltatás, bármilyen pénzügyi teljesítés nélkül.
 8. Aláírásommal nyilatkozom, hogy az információkat elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, azok betartását magamra nézve kötelezőnek tartom!
 9. EZT AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ESETÉRE SZÓLÓ JOGI FELELŐSSÉGRŐL ÉS A SZERZŐI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATOT RENDESEN ELOLVASTAM, ÉRTEM AZ ÖSSZES RÉSZÉT, ÉS AZT SZABADON, NYOMÁS ÉS RÁHATÁS NÉLKÜL, FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN FOGADOM EL.
 10. BELEEGYEZEK A JELENTKEZÉSI ŰRLAPON LÉVŐ SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉHEZ.
 11. BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A JELENTKEZÉSI ŰRLAPON KÖZÖLT ADATOK A VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK.